Predpisy pre bezpečnú prácu vo výškach

Dôvodom pre postupné vytváranie prísnejších požiadaviek pre organizáciu a vykonávanie prác vo výškach boli vážne dôsledky na životy ľudí, ktorí po páde zahynuli alebo utrpeli vážne poranenia. V minulosti zahynulo mnoho ľudí pri stavbe budov, mostov, či pri ťažbe surovín len preto, že nemali informácie o ohrozeniach na pracovisku a zamestnávatelia nerobili opatrenia na ochranu svojich zamestnancov. Určite ste videli obrázky odvážnych mužov pri stavbe mrakodrapov alebo zábery zo slovenských stavieb, kde ľudia pracovali bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov (ak nerátame “montérky”a topánky).

Read the rest of this entry »

Ochranné opatrenia pri práci vo výškach

V tejto časti sa zameriame na jednotlivé ochranné opatrenia, ktoré je nutné pri pohybe a práci vo výškach vykonať na ochranu života a zdravia pracovníkov. Ich postupnosť je možné opäť označiť písmenami abecedy – A,B,C…, lebo abeceda je dôležitá, ale nestačí na čítanie knihy. Aby sme mohli príbeh alebo správu prečítať, musíme vedieť písmenká správne poskladať do slov.

Jednotlivé opatrenia sú časti systému, ktorý je potrebné spoznať a neustále rozvíjať, tak ako vedomosti a praktické zručnosti v iných oblastiach práce. Pozrieme sa na kolektívne ochranné prvky a neskôr na osobné ochranné prostriedky, ktoré musia vždy vytvoriť systém osobnej ochrany. Read the rest of this entry »

Nebezpečenstvá a ohrozenia na zvýšených pracoviskách

Práca vo výškach je činnosť so zvýšeným rizikom úrazu, aj napriek opatreniam na ochranu života a zdravia  (Vyhl. 374/1990,). Pri činnosti, ktorá si vyžaduje pozornosť a rýchle vyhodnotenie situácie s možnými vážnymi dôsledkami je chyba viac pravdepodobná, ako pri práci v pokojnom prostredí. preto je jej príprava a realizácia riadená predpismi a nariadeniami, ktoré limitujú prístup zamestnávateľa k príprave pracovných postupov.

Nebezpečenstvo, ktoré vytvárajú budovy, vysoké objekty, technologické celky a ohrozenie človeka vo výške je potrebné odstrániť, alebo aspoň znížiť. Ohrozenie pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím je časté na prevažnej väčšine pracovísk , čo pri pracovných činnostiach komplikuje ich vykonávanie a často spôsobuje stratu stability a následný pád s následkami pre zdravie a život postihnutého.

Read the rest of this entry »