Nebezpečenstvá a ohrozenia na zvýšených pracoviskách

Práca vo výškach je činnosť so zvýšeným rizikom úrazu, aj napriek opatreniam na ochranu života a zdravia  (Vyhl. 374/1990,). Pri činnosti, ktorá si vyžaduje pozornosť a rýchle vyhodnotenie situácie s možnými vážnymi dôsledkami je chyba viac pravdepodobná, ako pri práci v pokojnom prostredí. preto je jej príprava a realizácia riadená predpismi a nariadeniami, ktoré limitujú prístup zamestnávateľa k príprave pracovných postupov.

Nebezpečenstvo, ktoré vytvárajú budovy, vysoké objekty, technologické celky a ohrozenie človeka vo výške je potrebné odstrániť, alebo aspoň znížiť. Ohrozenie pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím je časté na prevažnej väčšine pracovísk , čo pri pracovných činnostiach komplikuje ich vykonávanie a často spôsobuje stratu stability a následný pád s následkami pre zdravie a život postihnutého.

Preto je pred prácou nevuhnutné naplánovať opatrenia pre ochranu pracovníkov, premyslieť pracovný postup so zamerarním na zrozumiteľnosť a bezpečnosť pre osoby, ktoré budú práce vykonávať. Iba zrozumiteľné pokyny pre prácu sú predpokladom správneho pochopenia a následného vykonania bez nebezpečných skratiek a svojvoľných zmien príkazov a odporúčaní.

 

Na obrázkoch sú zrejmé ohrozenia na pracoviskách a je možné si predstaviť následky možných pádov z výšky a do hĺbky. Napriek všeobecnej znalosti týchto nebezpečných situácií na pracoviskách sa však často tieto nebezpečné faktory prehliadajú alebo ticho tolerujú do času, kým nedôjde k nehode. Viete si predstaviť zmeny, ktoré by odstránili zobrazené nebezpečné situácie? Ak ste zistili, že potrebujete radu alebo konzultáciu, neváhajte nám napísať info @safety.sk alebo zavolať.

 

Napíšte komentár

Required.

Required. Nepublikovaný.

Ak máte.