FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bezpečnostné postroje

Pracovný postroj ST 103


Postroj 103
 1. Norma:
  EN 361, EN 358
 2. Popis:
  Postroj s možnosťou zabezpečenia pracovnej polohy so zadným oceľovým úchytným okom, predným dvojitým textilným závesom a vystuženým opasokom s úchytnými okami.
Bezpečnosté pásy

Bezpečnostný pás – FIREMAN RS


Tlmic Padu
 1. Norma:
  EN 358
 2. Popis:
  Bezpečnostný pás určený pre hasičov s rýchlo zapínacím systémom, slúži ako výborný nosič výzbroje, umožňuje zaistiť pracovnú polohu. V prípade nebezpečenstva slúži ako núdzový prostriedok na záchranu z hĺbok alebo výšok.
Tlmiče pádu

SOFT tlmič pádu s dvomi lanami 11 mm


Tlmic Padu
 1. Norma:
  EN 355
 2. Popis:
  Tlmič pádu integrovaný s dvomi prídavnými lanami o priemere 11mm. Nastaviteľná dĺžka max. 2m

 

Každý kto pracuje vo výške je ohrozený pádom z výšky alebo do hĺbky. Prevláda názor, že najnebezpečnejšiu prácu vykonávajú ľudia v stavebníctve, ale pravdou je, že ostatné oblasti priemyslu a  činnosti sú na tom podobne. Keď pád nastane kdekoľvek , nasleduje obvykle vážny úraz, dokonca veľa krát ide o viaceré úrazy súčasne (zlomeniny, poranenia hlavy, vnútorné poranenia …).

Niektorí ľudia si myslia, že nebezpečenstvo pádu vzniká od 3 či 5 metrov. Tento nesprávny názor spôsobil už mnoho nešťastí a núti nás spresniť informácie o tom, čo je vlastne ochrana proti pádu.

 

Ochranné systémy môžeme rozdeliť na skupiny:

 

- Kolektívne ochranné opatrenia (zábradlia, záchytné siete, ochranné konštrukcie, poklopy otvorov…), ktoré sú trvale namontované na pracoviskách a chránia osoby pred pádom z výšky

- Osobné ochranné opatrenia:

1. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy (bezpečnostné pásy s obmedzením pohybu na bezpečný priestor…) sú používané tam, kde nie je potrebná ochrana proti pádu azabránia užívateľovi v prístupe do ohrozeného priestoru

2. Záchytné systémy proti pádu z výšky (bezpečnostné postroje, tlmiče pádu, spojovacie prostriedky…) slúžia na bezpečné zachytenie pádu. Je nutné ich správne kombinovať do systému, kde je minimálne kotviaci bod, spojovacie prostriedky a bezpečnostný postroj.

3. Prostriedky prístupu na lanách (nezávisle zavesené nízkoprieťažné laná s adjustačnými zariadeniami, pracovné sedačky…) slúžia na pohyb užívateľa vertikálnym a horizontálnym smerom pomocou techník nacvičených pod vedením inštruktorov. Jednotlivé komponenty systému sa môžu využívať aj pre záchranu z výšky.

 

Predpisy pre zaistenie bezpečnosti vo výškach  možno jednoducho získať z literatúry, alebo priamo v zbierkach zákonov, prípadne na internete (www.zbierka.sk).
Technické normy sú vydávané Slovenským ústavom technickej normalizácie. Ich zoznam je možné nájsť v časti Technické normy alebo ich kúpiť.

Prvým krokom pri organizácii prác vo výškach je vypracovanie plánu a analýza rizík Ak na pracovisku hrozí pád z výšky, je potrebné vykonať opatrenia na ochranu proti pádu z výšky. Prednosť majú kolektívne ochranné opatrenia a v prípade ich nevhodnosti musia pracovníci použiť osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Pred začiatkom prác musia byť pracovníci preškolení pre bezpečnú prácu a oboznámení s použitím ochranných opatrení na pracovisku.

 

Bezpečnostné postroje


Bezpečnostný postroj je základnýmprvkom systému individuálnej ochrany proti pádu (EN 361). Safety ponúka rôzne typy postrojov vhodných pre prácu vo výškach, vhodné pre kombináciu s lanamy, tlmičmi pádu, ale aj záchrannými pomôckami. Jednotlivé typy sa líšia v počte kotviacich prvkov pre spojenie s lanami, ale aj v komforte pri práci.

Bezpečnostné Postroje

 

Bezpečnostné opasky


Bezpečnostné opasky slúžia na stabilizáciu pracovnej polohy.

Bezpečnostné Pásy

 

Tlmiče pádu


Tlmič pádovej energie poskytuje dostatočný stupeň ochrany pre väčšinu situácií s rizikom voľného pádu. Podmienky pre výrobu a testovanie týchto produktov určuje EN 355, kľúčová požiadavka je zníženie pádovej sily pri zachytení pádu na hodnotu menšiu ako 6 kN. Vďaka tomu môžu pracovníci využívať aj kotviace body umiestnené nižšie ako je ich kotviace oko postroja. Veľmi dôležitým predpokladom však je dodržiavanie minimálnej voľnej výšky pod pracoviskom podľa požiadaviek výrobcu.

Tlmiče Pádu

 

Lanový prístup


Prístup na lane je technickým riešením bezpečnosti pracovníkov pri vykonávaní prác vo výškach, kde nie je možné využiť obvyklé prístupové cesty. Využíva sa hlavne v priemysle, ale aj tam, kde je neefektívne stavať dočasné konštrukcie, alebo objednávať pohyblivé vysokozdvižné plošiny. Každý, kto pracuje na lanách sa môže pohybovať smerom nahor a nadol podľa požiadaviek pracovných postupov. Slúžia k tomu pomôcky vyobrazené na nasledujúcich obrázkoch.

Laonvý Prístup

 

Prídavné laná


Sú spojovacím článkom medzi pracovníkom a kotviacim bodom. Používajú sa na zabezpečenie pracovnej polohy alebo ako súčasť systému na zachytenie pádu. Prídavné laná ponúkame v dvoch vyhotoveniach 12mm stáčané laná a 11mm statické opletané laná. Laná sa ukončené podľa potreby zákazníka karabínami A369 a L353 alebo bez karabín.

Prídavné Laná

 

Karabíny


Tvoria spojovací článok všetkých častí zabezpečovacieho systému alebo sa používajú ako kotviace prvky. Sú vyrobené z ocele alebo hliníkovej zliatiny. Líšia sa podľa tvaru, veľkosti a typu zámku.

Karabíny

 

Skracovače dĺžky lana


Podobne ako u prídavných lán sa skracovač dĺžky lana používajú na zabezpečenie pracovnej polohy, poloha, v ktorej má pracovník obe ruky voľné pre prácu. Skracovače lana nastavujú požadovanú dĺžku lana pomocou mechanickej brzdy alebo pomocou regulačného rebríčka. Podľa typu skracovača môžeme dĺžku lana nastaviť od 40cm do 300cm.

Skracovače Lana