FAIL (the browser should render some flash content, not this).
SKEDCO

SKED – evakuačné nosidlá


Skedco Nosidla
  1. Popis:
    Jedno z najlepších riešení záchrany pre obmedzené a uzavreté priestory, možnosť použitia vo vertikálnej a horizontálnej polohe, možnosť závesu pod vrtuľník, plastové nosidlá, oranžová RESCUE, zelená MILITARY.
Evakuačné postroje

EVA evakuačný postroj


Evakuacny postroj EVA
  1. Norma:
    EN 1498
  2. Popis:
    Evakuačný postroj určený na záchranu osôb pomocou lanovej techniky. Jednotlivé popruhy sú spojené do tvaru trojuholníka, aby zabezpečili rýchlu manipuláciu a bezpečný presun postihnutého.

 

Záchrana

Záchranné činnosti pri evakuácii z výšky a často pri ošetrovaní zranení sú vyžadované zákonmi a musia byť nacvičené pre prípad potreby. V praxi sa však často táto veta cituje až v zápisoch o pracovných úrazoch, pri ktorých došlo k nešťastiu.

Pre splnenie požiadavky zákona o BOZP 124/2006 Z.z., (v § 8 Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia), je potrebné v primeranom rozsahu myslieť na záchranné opatrenia a ich nácvik.

Hlavne pre prácu na odľahlých pracoviskách (stožiare, mosty, tunely a iné) je nevyhnutné vybaviť pracovnú skupinu vhodnými pomôckami pre prácu, ale aj záchranu z výšky. Vzhľadom k podmienkam použitia musia byť spoľahlivé a vhodné pre predpokladané využitie.

Medzi najdôležitejšie patria nosidlá, evakuačné zariadenia (môžu byť automatické, vhodné pre bežných pracovníkov), kladkostroje pre vyťahovanie a spúšťanie a mnohé iné zariadenia. Ich použitie si obvykle vyžaduje dôkladný tréning a znalosti parametrov.

Produkty prezentované v tejto sekcii sú určené hlavne pre profesionálnych záchranárov, ktorí ich používajú v extrémnych situáciách pri záchrane z výšky. Medzi naše najžiadanejšie produkty patria bezpečnostné pásy FIREMAN a FIREMAN (Q) RS s rýchlosponou, určené pre hasičov. Ďalšou skupinou je záchranné vybavenie SKED vrátane nosidiel a iných produktov.